CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY

CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY

Podstawowym leczeniem czerniaka jest leczenie chirurgiczne wycięcie. W przypadku podejrzenia czerniaka należy wykonać wycięcie z marginesem przynajmniej 1 - 3 mm skóry zdrowej, w zależności od umiejscowienia.
Głębokość wycięcia zależy także od głębokości naciekania. Czerniaka o grubości powyżej 1,5 mm (IV° i V° wg skali Clarka) należy wyciąć wraz z powięzią. W warunkach polskich, ponad 90% przypadków występuje w zaawansowanej postaci (III°, IV° i V° wg Clarka).
Przy prawidłowym wykonaniu wycięcia nie ma znaczenia sposób pokrycia ubytku tkanek Może to być przeszczep skóry lub przesunięte płaty skórne. W niektórych lokalizacjach czerniaka samo umiejscowienie wyznacza sposób pokrycia ubytku za pomocą przeszczepu skóry niepełnej grubości (dłoń, stopa, przedramię, podudzie po stronie przedniej).

Nierozłącznym elementem leczenia chirurgicznego jest wycięcie regionalnych wezłów chłonnych. W przypadku powiększonych regionalnych węzłów chłonnych zawsze wykonujemy ich wycięcie. Jednym z nowoczesnych aspektów leczenia czerniaka jest tzw. technika wycięcia węzła "wartownika". Polega ona na odnalezieniu niewyczuwalnego klinicznie pierwszego węzła na drodze naczyń chłonnych biegnących od czerniaka, wycięciu go i dokładnemu zbadaniu. W przypadku istniejących przerzutów czerniaka do tego węzła należy wykonać wycięcie wszystkich regionalnych węzłów chłonnych.

W przypadku wystąpienia tzw. przerzutów in-transit na kończynach jedynym skutecznym sposobem leczenia jest Izolowana kończynowa chemioterapia perfuzyjna.

Do innych metod leczenia, stosowanych zazwyczaj w badaniach klinicznych i, jak na razie, nie przynoszących spodziewanych korzyści zalicza się chemioterapię, radioterapie i immunoterapię.

Badania kontrolne
Przez pierwsze 2 lata należy wykonywać badania kontrolne co 2-3 miesiące. Jeśli regionalne węzły chłonne nie były usuwane - badania należy przeprowadzać raz w miesiącu.
Po 2 latach badania wykonujemy co 3 miesiące, po 5 latach - co 6 miesięcy.
Co 6 miesięcy należy wykonywać badanie radiologiczne klatki piersiowej oraz USG jamy brzusznej. Jeśli regionalne węzły chłonne nie były usunięte - badanie USG tej okolicy należy wykonywać co 3 miesiące w okresie 2 lat po zabiegu operacyjnym.

Rokowanie
W czerniaku jest zależne od stopnia zaawansowania klinicznego. Uważa się także, że u chorych z postacią SSM (czerniak szerzący się powierzchownie) rokowanie jest lepsze aniżeli z postacią guzowatą (NM). Istotna jest także liczba przerzutowych węzłów chłonnych.